Üfleme Sıcak Cam

Yakamoz  Üfleme Sıcak Cam Atölyesi

Cam insanoğlunun keşfettiği ve ürettiği en eski maddelerden biridir. Antik çağlardan beri süs eşyası, mutfak, inşaat gibi bir çok alanda yararlanılmakta olan camın Türk Cam sanatındaki yeri Osmanlı dönemine ve  Beykoz Cam atölyelerine uzanmaktadır.

Bu eski cam atölyelerinden doğup büyümüş olan,  sıcak cam üretiminin tüm yöntemlerine sahip olan fabrikamızda, master cam ustalarımız ve 25 kişilik üretim ekibimizle, camı hem geleneksel hem de modern formlarda özgürce şekillendirerek ve hayatımızda kullanım alanlarını arttırarak, Beykoz camcılığının yaşamasında ve yaygınlaşmasında bizim de bir katkımızın bulunmasından gurur duymaktayız.

Sıcak Cam Üretimi

Sıcak cam üretiminde ilk aşama olan harmanlama prosesi,  camın bileşiminde giren kuvarz, kalsit, sodyum karbonat, boraks gibi ana hammaddelerin ve cama farklı özellikler kazandıran yardımcı bileşenlerin harmanlama teknesinde homojen bir karışıma dönüştürülmesiyle başlar.

Homojen hale gelmiş toz karışım harman teknesinden alınarak  1400 Cye getirilmiş refrakter fırında 3-4 saat boyunca ergitilir.  Ergitme sonrası dinlendirilmiş maden, ustalarımızın elinde şekillendirilmek üzere, camcılıkta “pipo” adı verilen uzun için boş çubuğun ucunda fırından alınır, bir miktar şişirilerek “fıska” adı verilen küçük toplar şekline getirilir. Fıskanın büyüklüğü yapılacak cam ürünün ağırlık ve boyutlarına göre tekrar maden alımıyla ayarlanır.

Kalıp üfleme tezgahımızda, cam madeni kalıp içinde üflenerek şekillendirilir.  Serbest tezgahımızda ise, maden, serbest üfleme, uzatma, çekme, sallama vs gibi birçok yöntemle, master ustalarımızın elinde arzu edilen her türlü forma dönüştürülür. 

Presleme yönteminde maden el preslerine küçük boyutlarda kalıplara bırakılır. Savurma yönteminde ise camın akıcılığı santrifüj etkisinde kullanılarak form oluşturulur.

Son şekli verilen ürünler ortalama 450C sıcaklıkta karkez fırınlarında dereceli ısı düşürme ile soğumaya bırakılır. Ertesi gün karkez fırından alınan ürünler finissaj ünitemizde son işlemlere tabi tutularak müşterilerimizin beğenisine ve kullanımına uygun hale getirilir.  

  

©2011 YAKAMOZ STAINED GLAS FUSION GLASS BLOWN GLASS. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
DEVELOPED & DESIGNED BY MAYA INTERACTIVE